"AVESTA.AZ" müstəqil media qurumudur. Hadisələrini izləyir, və oxuculara çatdırır.

Fəaliyyət göstərən "qaynar-xətt" vasitəsilə vətəndaşların qarşılaşdığı hadisə və problemlərin operativ işıqlandırılmasına və həllinə bütün imkanlarımız ilə hazırıq!

Sənədlərin hazırlanması, onlayn və ya fiziki qəbul və məsləhətləşmə zamanı konfidensiallığın qorunmasını təmin edilir.

 

Paylaş